Esittely / Introduction

Tuukka Tomperi
KT, FM / PhD (Ed.), MA (Phil.)
tutkija / senior researcher (Kokeneen tutkijan apuraha, DemoKrit-tutkimushanke, Koneen säätiö, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta / Senior researcher’s grant, project DemoCrit, Kone Foundation, Tampere University, Faculty of Education and Culture)
tiedetoimittaja / science editor (niin & näin, Filosofia.fi)
oppi- ja tietokirjailija / author (ks. esim. Wikipedia)
ex-aineenopettaja / ex-teacher (filosofia, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi ja psykologia / philosophy, ethics, social studies and psychology)

Yhteys: etunimi.sukunimi @ gmail.com tai tuni.fi
Contact: firstname.lastname @ gmail.com or tuni.fi

Haastatteluita ja muita hiljattaisia mediaesiintymisiä sekä joitain vapaasti verkossa saatavilla olevia tuoreita artikkeleita: (some recent open access texts, interviews and media appearances, in Finnish)

”Kenen yliopisto? Tampereen yliopiston henkilöstön näkemyksiä yliopistojen johtamisjärjestelmistä ja itsehallinnosta”, COMET, Tampereen yliopisto 2019. Kohti parempaa yliopistomaailmaa -tutkimushankkeen ensimmäinen väliraportti.
”Liian pitkä matematiikka”, lehtiartikkeli ja haastattelu yliopistojen opiskelijavalinnan uudistuksesta ja ylioppilaskokeen pisteytyksestä, Helsingin Sanomat 26.5.2019.
”Filosofoidessa kehitetään oppilaiden ajattelua ja kunnioittavaa asennetta” (Miitta Järvinen, Sonja Helkala & Tuukka Tomperi), Teologia.fi 2/2019.
”Avoin julkaiseminen ja kotimaisen tiedekustantamisen tulevaisuus”, niin & näin 1/2019.
”Johdatukseksi sivistyksen ajattelemiseen”, sivistys-teemanumeron johdanto, niin & näin 1/2019.
”Democratic dialogue and critical thinking”. In Towards a Better Democracy. Council of Europe’s Competences for Democratic Culture in Education and Teaching. Ed. Matti Rautiainen. Department of Teacher Education, University of Jyväskylä 2019.
”Demokraattisen keskustelun ja kriittisen ajattelun taidot”, kirjassa Kohti parempaa demokratiaa. Euroopan neuvoston demokratiakulttuurin kompetenssit kasvatuksessa ja opetuksessa (toim. Matti Rautiainen). Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto 2018. Ks. myös kohti parempaa demokratiaa -video & asiantuntijahaastattelut: https://www.youtube.com/watch?v=i04SCyTThq8
”Sivistys on kykyä asettua toisen saappaisiin”, OAJ:n SuomiAreena paneelikeskustelu, Pori 17.7.2018. Ks. myös ”Tiedolla, taidolla ja tunteella – ollaan immeisiksi”, OAJ:n SuomiAreena-paneelikeskustelun videotallenne, Pori 17.7.2018.
”Koulutuspolitiikan arvovalinnat ja suunta satavuotiaassa Suomessa” (Tuomas Tervasmäki & Tuukka Tomperi), niin & näin 2/2018.
”’Kuulostaa opposition retoriikalta’ – opetusministeri torjuu koulutuspoliittisen kritiikin”, HS 14.7.2018.
”Ripeää päätöksentekoa korostava hallitus ehtii kuulla tutkijoita vain harvoin”, pääkirjoitus, HS 19.7.2018.
”Elinkeinoelämä ohjaa koulutuspolitiikkaa”, radiohaastattelu, YLE Radio Suomen Päivä 15.8.2018.
”Kolme tutkijaa kirjoitti uskomattomia hölynpölyartikkeleita feministisiin julkaisuihin ja sai osan niistä läpi – kysyimme suomalaistutkijoilta, mitä se kertoo tutkimuksen tasosta”, HS 5.10.2018.
”Kirkkaammin, tarkemmin, valppaammin. Kriittisestä ajattelusta”, keskustelu, Opettaja-lehti 5/2018.
”Mitä pitäisi ajatella (suomen) kielestä (kasvatus)tieteessä?” (Hannu L. T. Heikkinen & Tuukka Tomperi), Kasvatus 2/2018.
”On tuhon tie korostaa osaamista sivistyksen sijaan”, haastattelu, YLE Oppiminen 23.2.2018.
”Kriittisen ajattelun opettaminen ja filosofia”, artikkeli, niin & näin 4/2017.
”Lukion filosofian opetus on murroksessa”, haastattelu, YLE 29.8.2017.
”Sananvapauden tarina”, haastattelu, Valoa Festival 16.2.2017.

Moraalimittari
Moraalimittari, YLEn televisiosarja nuorten moraalikeskusteluja.
”Moraalimittari – Kuinka meidän pitäisi elää, miten muita ihmisiä pitäisi kohdella?”, ohjelmasarjan esittely, YLE 19.8.2016.

Filosofia-aloite – filosofiaa peruskouluun
Filosofia-aloite, asiantuntijaehdotus filosofian lisäämisestä peruskoulun tuntijakoon, kannanotto, perustelut ja kannattajat.
Ks. erityisesti Asiantuntijakannanoton perustelut.

***

Tuukka Tomperi
Kuva: Kyösti Karila