Esittely / Intro

Tuukka Tomperi
KT, FM / PhD (Ed.), MA (Phil.)
tutkimushankkeen johtaja, vanhempi tutkija / principal investigator, senior researcher (Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta; Koneen säätiö / Tampere University, Faculty of Education and Culture; Kone Foundation)
tiedetoimittaja / science editor (niin & näin, Filosofia.fi)
oppi- ja tietokirjailija / author (ks. esim. Kirjoja)
ex-aineenopettaja / ex-teacher (filosofia, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi ja psykologia / philosophy, ethics, social studies and psychology)

Yhteys/contact: tuukka.tomperi @ gmail.com & tuukka.tomperi @ tuni.fi

Asiantuntemusalueitani ja kiinnostukseni kohteita ovat kasvatuksen filosofia, historia ja sosiologia; pedagoginen teoria, curriculum-tutkimus ja kriittinen pedagogiikka; kriittisen ajattelun opettaminen ja demokratiakasvatus; lasten ja nuorten pedagoginen filosofia; poliittinen sosialisaatio; aineenopetuksen didaktiikka (filosofia, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, psykologia); koulutuspolitiikka (etenkin korkeakoulu- ja tiedepolitiikka); sekä kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät. Alkuperäisen koulutukseni sain filosofiassa, kirjallisuustieteessä ja sosiaalipsykologiassa, sittemmin siirryin aineenopettajien kouluttamisen kautta kasvatustieteisiin ja myös nuorisotutkimuksen ja laajemmin yhteiskuntatieteiden ja politiikan tutkimuksen pariin. Suuri osa työstäni liikkuu yhä tavalla tai toisella filosofian piirissä. Kasvatustieteissä olen kiinnostunut etenkin pedagogisesta kehittämisestä ja kokeiluista sekä koulutuspolitiikan seuraamisesta.

Tällä hetkellä työni keskittyy erityisesti kriittisen ajattelun ja demokratiakasvatuksen edistämiseen lasten ja nuorten filosofoinnin käytäntöjen mallintamissa muodoissa. Tutkimushanketta rahoittaa Koneen säätiö. Ks. hankesivut DemoKrit sekä FutuPedaFilo. Osallistun tutkijana myös tutkimushankkeeseen ”Demokratia yliopistoissa: edustuksellisen demokratian kriisi ja yliopistojen itsehallinto” (2023-2026), ja osallistuin sitä edeltäneeseen hankkeeseen ”Kohti parempaa yliopistomaailmaa” (2019-2022).

Vuonna 1993 perustimme filosofisen aikakauslehden niin & näin, joka sittemmin laajeni myös kirjankustantajaksi ja verkkojulkaisijaksi. Vuosien varrella toiminta on kasvanut huomattavasti, toimituskokoonpano vaihdellut ja uusia tekijöitä on tullut lisää, mutta toiminnan henki on säilynyt lämpimän seurallisena, maanläheisenä ja rentona, silti sivistyksen ihanteista tinkimättömänä. niin & näin -kollektiivi on älyllinen kotini. Ilman sitä en olisi tällä tavoin tässä.

*

My areas of expertise and interest include educational philosophy, history and sociology; pedagogical theory, curriculum studies and critical pedagogy; education for critical thinking and democracy; philosophy for/with children (pedagogical philosophy); political socialization; subject matter didactics (philosophy, ethics, social studies, psychology); educational policy/politics research (especially higher education & science policy studies); and quantitative research methods. My initial academic education was in philosophy, literary studies and social psychology, and after working as a subject matter teacher educator, I moved to educational research and also youth research and social and political science more generally. Philosophy in different modes still forms a big part of my interests. In education I concentrate especially on development of pedagogical practices and analysis of educational policies.

My current research projects are called ”DemoCrit: modelling deliberative-democratic dialogue and critical-reflective thinking through pedagogical philosophy for children and young people” and ”FutuPedaPhilo: Intergenerational justice, the rights to a sustainable future and the philosophizing communities of growth”. The projects combine theoretical and empirical research on the practice of philosophy (or ”philosophizing”) in education (in primary and secondary school and high school). See pages: DemoCrit and FutuPedaPhilo. I am also a participating researcher in the research project ”Democracy in universities: the crisis of representative democracy in university self-governance”, as a participated in the prior project ”Towards better academia: Strategic management and experiences of academic community during the Tampere 3 university merger”.

I have been involved in the editorial collective of the philosophical magazine niin & näin since 1993 when we founded the journal. It is the only Finnish journal of philosophy with four yearly issues, nowadays also a book publisher and web content provider. niin & näin collective is my intellectual home. Without it, I would not be where I am now.

*

See also the web page of research group POISED (Tampere University), in which I am happy to be included.

*

Viimeaikaisia haastatteluita ja muita mediaesiintymisiä sekä joitain vapaasti verkossa saatavilla olevia tuoreita kirjoituksia ja artikkeleita:
(Some recent open access texts, interviews and media appearances, mainly in Finnish)

”Nykynuorten notkeat elämänkatsomukset. Yksilölliset katsomukset ja institutionaaliset viitekehykset” (T. Tomperi, K. Happonen & T. Kiilakoski), Tomi Kiilakoski (toim.) Katsomusaiheita. Nuorisobarometri 2023. Nuorisotutkimusseura, Valtion nuorisoneuvosto & OKM, 2024.
Nuorisobarometrin 2023 julkaisutilaisuus (videotallenne), Tiedekulma, Helsingin yliopisto 21.5.2024
”niin & näin -keskustelu: Elokuva 1”, elokuva-podcast-keskustelu Tytti Rantasen kanssa. 
”30 vuotta toimivaa anarkismia: Ville Lähde, Jarkko S. Tuusvuori ja Tere Vadén niin & näin -myyttien äärellä”, keskustelu niin & näin -lehden 30-vuotisteemakokonaisuudessa, niin & näin 1/2024. Keskustelu laajempana podcast-tallenteena: niin & näin: 30 vuotta toimivaa anarkismia”.
”Debate as a Pedagogical Practice: A Case Study from Finland on Teaching International Law” (T. Tomperi, O. Korhonen & S. Mielityinen), Journal of Legal Education 72 (1-2), Fall/Winter 2022/2023, published 2024.
”Mitä on kriittinen ajattelu”, haastattelu (haastattelijana Tommi Kakko), Suomen yliopistojen kielikeskusten verkoston pedagoginen 2digi2 -verkkoportaali opettajien tueksi (verkkosivusto avattu 18.1.2024).
”Kasvatuksen tehtävä kasvatusfilosofien pohdittavana – Peruskysymysten ikuinen paluu”, niin & näin 3/2023 (verkko).
”Pedagogista filosofointia Krakovassa”, niin & näin 3/2023.
”Dialogisen ja tutkivan ajattelun pedagogiikka koulun kehittämisen mahdollisuutena” (S. Isopahkala & T. Tomperi, haastattelijana H. Rautionmaa), KUKAKI-podcast, Koulutuksen arviointikeskus, Helsingin yliopisto 2.7.2023.  
”Democratic Disagreements. A Book Review of Lived Democracy in Education. Young Citizens’ Democratic Lives in Kindergarten, School and Higher Education (S. Helkala, J. Jaakkola & T. Tomperi), Democracy & Education 31 (1), 2023.
”Minne menet, yliopisto?”, haastateltuna toimittaja Janne Suutarisen laajassa raportissa yliopistojen nykytilasta ja valtiovallan pyrkimyksestä lisätä opiskelijamääriä, Kauppalehti 25.3.2023 (paperilehdessä 23.3. otsikolla ”Helpommin sanottu kuin tehty”).
”Reflektiivisyys ja ajattelun ajatteleminen lukiofilosofiassa. Metakognitiivisen mallin ainedidaktinen kokeilu” (T. Tomperi & A. Veijola), Kasvatus & Aika 1/2023.
”Demokratiakasvatuksen haasteet ja mahdollisuudet” (S. Helkala & T. Tomperi), Kirjasto demokratian vihollisia kampittamassa -webinaari 16.2.2023.
”Salaliittoteoriat. Katsaus salaliittokertomusten vetovoimaan ja ideologiseen hyväksikäyttöön”, niin & näin 4/2022 (verkko).  
”Kriittisen ajattelun peruskurssi”, paneelikeskustelu Tieteen päivillä 11.1.2023, keskustelijoina Sonja Saarikoski, Johanna Vuorelma ja TT, juontajana Mikko Pelttari.
”Säätiöyliopiston perustajien valta. Tapaus Teknologiateollisuus ja Tampereen yliopisto” (H. Kuusela, T. Tomperi, J. Raipola, V. Kaleva, M. Poutanen & T. Tervasmäki), Tiede & edistys 3/2022.
”Demokratiakasvatus ja kriittinen ajattelu”, Otavian Järkipuinti-podcast 1.7.2022, keskustelijoina Sonja Helkala ja TT, haastattelijana Aki Luostarinen.
”Dialogisuuden ajankohtaisuus: kasvatuksen teoria ja pedagogisen filosofoinnin käytäntö”, teoksessa T. Tervasmäki ym. (toim.), Maailman tärkein tehtävä. Esseitä kasvatuksesta, vastuusta ja toivosta. Juhlakirja professori Veli-Matti Värrille. niin & näin 2022. Koko teos ladattavissa ilmaiseksi: Maailman tärkein tehtävä.
”Demokratiakasvatus, deliberatiivinen demokratia ja poliittiset tunteet” (S. Helkala & T. Tomperi), Politiikasta 2.6.2022.
”Filosofien kannanottoja Ukrainan puolesta” (M. Friman, E. Halttunen-Riikonen, V. Räisänen & T. Tomperi), niin & näin 1/2022, verkkoteksti.
”Dialogi- ja tunnetaidot opetuksessa” (verkkoaineistona) (T. Tomperi, K. Hanki, K. Hämeenniemi, S. Hämäri, S. Isopahkala, I. Rissanen & A. Saurama), Opetushallitus 2022. Aineisto julkaistu myös oppaana Opetushallituksen julkaisuissa (Oppaat ja käsikirjat 2022:1): Dialogi- ja tunnetaidot opetuksessa.
”Yliopistopoliittisia totuuksia”, Totuusradio-ohjelman keskustelu ja haastattelu yliopistopolitiikasta ja yliopistojen nykytilanteesta (toimittaja Aura Kalli), ensilähetys Radio Moreenissa 13.12.2021, ohjelman yliopistoteema alkaa kohdasta n. 42:30 ja oman haastatteluni osuus n. 1:26:40.  
”Tulevaisuuden rakentajat”, yhtenä lukuisista haastatelluista Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) satavuotista historiaa käsittelevässä pitkässä dokumentissa liiton juhlavuonna, ensiesitys YLE 12.12.2021.
”Yliopistojen tulosmittaus tuottaa ongelmia — ’Eihän yliopiston toimintaa voi millään yritysmaailmasta tutulla mittarilla mitata'”, haastattelu (haastattelija Saara Peltola), Moreenimedia/Radio Moreeni, 7.12.2021.
”Freire na Finlândia: trajetórias da presença de Paulo Freire no norte global” (J. Suoranta & T. Tomperi), Caminhos vol. 19 (2021), Especial: 100 Anos de Paulo Freire
”Demokratiakasvatus rakentavan keskustelun tuolla puolen? Opetussuunnitelmat ja yhteiskuntaopin oppikirjat deliberatiivisen demokratiateorian kritiikin valossa” (S. Helkala & T. Tomperi), Kasvatus & Aika 15 (3-4), 2021, Demokratia ja kasvatus -teemanumero.  
”Mitä sivistys merkitsee sinulle?”, Suomen ylioppilaskuntien liiton ja Akavan Sivistysrintama-kampanjan videopuheenvuoro 12.10.2021.  
”Opintoputken päässä elämä? Näemme vaivaa saadaksemme hyvän elämän, mutta mitä se on?”, Veritas Forumin keskustelutilaisuus 30.9.2021 Tampereen yliopiston kappelissa. 
”Aos 100, Paulo Freire segue reconhecido no exterior e sai da mira bolsonarista”, Brasilian laajalevikkisimmän sanomalehden Folha de S. Paulon julkaisema Paulo Freiren syntymän satavuotisjuhlaa kunnioittavan teemapaketin artikkeli (18.9.2021), jossa haastatellaan muissa maissa vaikuttavia tutkijoita Freiren ajankohtaisuudesta. (Edellä linkissä tekstisisältö, julkaistu teksti maksumuurin takana täällä.)
”Reinventing Paulo Freire’s pedagogy in Finnish non-formal education: The case of life skills for all model” (J. Suoranta, N. Hjelt, T. Tomperi & A. Grant), Educational Philosophy and Theory (online 6.9.2021)
”Kriittisestä ajattelusta opintiellä ja julkisuudessa – tapauksena rokotekeskustelu” (T. Tomperi & J. S. Tuusvuori), niin & näin 2/2021 -verkkoartikkeli.
”Filosofointi lasten ja nuorten kanssa kannattaa”, mielipide, Helsingin Sanomat 23.7.2021.
”Elämänkatsomustiedosta, filosofiasta ja yliopistosta”, haastattelu (haastattelija Eero Suorsa), Vapaa Ajattelija 2/2021.
”Matematiikkaa painottava valintauudistus oli opetusministeriön tahto” (T. Tomperi & T. Tervasmäki), Suomen Kuvalehti 4.6.2021. Kirjoituksen hieman laajempi ja lähteisiin verkkolinkitetty versio Poised-tutkimusryhmän blogissa: ”Opiskelijavalintojen uudistus oli ministeriön tahto”.
”Kriittisyys ei ole vastustamista vaan asioiden huolellista arviointia” (T. Tomperi & J. S. Tuusvuori), vieraskynä, Helsingin Sanomat 4.6.2021.
”Korkeakoulupolitiikan muuttuvat valtasuhteet Suomessa. Säätiöyliopiston synty ja kamppailu yliopistodemokratiasta” (H. Kuusela, V. Kaleva, T. Tomperi, M. Poutanen & T. Tervasmäki), Politiikka 2/2021.
”Is there a Nordic Freire? The reception history of Freirian ideas in Finland” (J. Suoranta & T. Tomperi), Journal for Critical Education Policy Studies 19 (1), 2021.
”Dialogisen ja tutkivan ajattelun pedagogiikka koulun kehittämisen mahdollisuutena”, haastattelu (toimittaja Sanna Isopahkala), Sirius-lehti 2/2021 (eNorssi-verkosto).
– ”Katsomusopetus”, pitkä keskustelu (kolmessa osassa) katsomusopetuksesta Tampereen Vapaa-ajattelijoiden Uskomatonta, mutta totta -podcastissa/videocastissa (haastattelijoina Kari Hännikäinen ja Leena Muranen), 27.4.2021: osa 1, osa 2, osa 3.
”Säätiöyliopisto yliopistodemokratian kaventajana” (Poutanen, Tomperi, Kuusela, Kaleva & Tervasmäki), Politiikasta 16.3.2021.
”Katsomukset ovat kouluissa läsnä monella tavalla”, haastattelu (toimittaja Vesa Keinonen), Silta-lehti 3.2.2021.
”Kriittinen ajattelu”, Otavian Järkipuinti-podcast 29.12.2020, haastattelijana Iida Selonen.
”Uskonnot(on) koulun arjessa ja juhlassa”, seminaaritallenne, kommenttipuheenvuoro ja paneelikeskustelu (Agumenta: Uskontolukutaito & KuTiMat-hanke), 19.11.2020. Inkeri Rissasen blogikirjoitus paneelikeskustelusta Katsomukset.fi-blogissa: Monikatsomuksellisten koulujen juhlakulttuuri
”From democracy to managerialism: Foundation universities as the embodiment of Finnish university policies” (M. Poutanen, T. Tomperi, H. Kuusela, V. Kaleva & T. Tervasmäki), Journal of Education Policy (online 12.11.2020).
”Hyvän väittelyn vuosituhantiset periaatteet eivät kaadu yhteen presidenttiin”, radio-ohjelma/podcast Aristoteleen kantapää (toimittaja Pasi Heikura), YLE 4.11.2020.
”Freire en Finlandia: trayectorias de la presencia de Paulo Freire en el Norte global” (J. Suoranta & T. Tomperi), Archivos de Ciencias de la Educación 13 (16), 2019 (ilm. 2020).
”Kuvakirjan kyydissä maailmaa ihmettelemään”, kirja-arvio lastenkirjasta Mahdottoman suuri puu (Jukka Laajarinne & Mari Luoma), niin & näin 3/2020.
”Valikoima niin & näin -lehden tekstejä filosofianopetukseen” (toim. T. Tomperi & J. Halkonen), niin & näin 10.4.2020 (verkko).
”Perustietoa elämänkatsomustiedosta”, Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry, 15.1.2020.
”Filosofointia kasvun tueksi”, kolumni, Pieni on suurin 1/2020.
”Minunko lapsestani kriittinen ajattelija?”, haastattelu, Lapsen Maailma 11/2019.
”Kenen yliopisto? Tampereen yliopiston henkilöstön näkemyksiä yliopistojen johtamisjärjestelmistä ja itsehallinnosta”, COMET, Tampereen yliopisto 2019. Kohti parempaa yliopistomaailmaa -tutkimushankkeen ensimmäinen väliraportti.
First research report of the project Towards Better Academia: ”Whose university is it? Tampere University staff views on university leadership structures and university autonomy”. With an English summary.
”Liian pitkä matematiikka”, lehtiartikkeli ja haastattelu yliopistojen opiskelijavalinnan uudistuksesta ja ylioppilaskokeen pisteytyksestä, Helsingin Sanomat 26.5.2019.
”Filosofoidessa kehitetään oppilaiden ajattelua ja kunnioittavaa asennetta” (Sonja Helkala, Miitta Järvinen & Tuukka Tomperi), Teologia.fi 2/2019.
”Avoin julkaiseminen ja kotimaisen tiedekustantamisen tulevaisuus”, niin & näin 1/2019.
”Johdatukseksi sivistyksen ajattelemiseen” (T. Tomperi & J. Belt), sivistys-teemanumeron johdanto, niin & näin 1/2019.
”Democratic dialogue and critical thinking”. In Towards a Better Democracy. Council of Europe’s Competences for Democratic Culture in Education and Teaching. Ed. Matti Rautiainen. Department of Teacher Education, University of Jyväskylä 2019.
”Demokraattisen keskustelun ja kriittisen ajattelun taidot”, kirjassa Kohti parempaa demokratiaa. Euroopan neuvoston demokratiakulttuurin kompetenssit kasvatuksessa ja opetuksessa (toim. Matti Rautiainen). Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto 2018. Ks. myös Kohti parempaa demokratiaa -video & asiantuntijahaastattelut: https://www.youtube.com/watch?v=i04SCyTThq8
”Sivistys on kykyä asettua toisen saappaisiin”, OAJ:n SuomiAreena paneelikeskustelu, Pori 17.7.2018. Ks. myös ”Tiedolla, taidolla ja tunteella – ollaan immeisiksi”, OAJ:n SuomiAreena-paneelikeskustelun videotallenne, Pori 17.7.2018.
”Koulutuspolitiikan arvovalinnat ja suunta satavuotiaassa Suomessa” (Tuomas Tervasmäki & Tuukka Tomperi), niin & näin 2/2018.
”’Kuulostaa opposition retoriikalta’ – opetusministeri torjuu koulutuspoliittisen kritiikin”, HS 14.7.2018.
”Ripeää päätöksentekoa korostava hallitus ehtii kuulla tutkijoita vain harvoin”, pääkirjoitus, HS 19.7.2018.
”Elinkeinoelämä ohjaa koulutuspolitiikkaa”, radiohaastattelu, YLE Radio Suomen Päivä 15.8.2018.
”Kolme tutkijaa kirjoitti uskomattomia hölynpölyartikkeleita feministisiin julkaisuihin ja sai osan niistä läpi – kysyimme suomalaistutkijoilta, mitä se kertoo tutkimuksen tasosta”, HS 5.10.2018.
”Kirkkaammin, tarkemmin, valppaammin. Kriittisestä ajattelusta”, keskustelu, Opettaja-lehti 5/2018.
”Mitä pitäisi ajatella (suomen) kielestä (kasvatus)tieteessä?” (Hannu L. T. Heikkinen & Tuukka Tomperi), Kasvatus 2/2018.
”Jokaisen (poliitikon) (t)yöpöydälle – nyt!”, kirja-arvio teoksista Alhanen, Dialogi demokratiassa ja Alhanen & Perhoniemi, Demokraattinen perintömme, niin & näin 1/2018.
”On tuhon tie korostaa osaamista sivistyksen sijaan”, haastattelu, YLE Oppiminen 23.2.2018.
”Kriittisen ajattelun opettaminen ja filosofia”, artikkeli, niin & näin 4/2017.
”Oppiaineiden ’ranking-työkalu’ voi rapauttaa yleissivistävyyden, kirjoitti tutkija Facebookissa – päivitystä jaettiin yli tuhat kertaa”, HS 14.11.2017.
”Ajatteleva aikuinen”, arvio teoksesta Kallio (toim.), Ajattelun kehitys aikuisuudessa, niin & näin 4/2017.
”Lukion filosofian opetus on murroksessa”, haastattelu, YLE 29.8.2017.
”Sananvapauden tarina”, haastattelu, Valoa Festival 16.2.2017.
”Tarvitsemme renessanssin – Huomioita Ville Kylätaskun tuotannosta”, 13.5.2015, Ville Kylätaskun taidenäyttelyn esite, tm-galleria 13.5.–31.5.2015.

Moraalimittari
Moraalimittari, YLEn televisiosarja nuorten moraalikeskusteluja.
”Moraalimittari – Kuinka meidän pitäisi elää, miten muita ihmisiä pitäisi kohdella?”, ohjelmasarjan esittely, YLE 19.8.2016.

Ajattelen, siis olen & Ajatusdemo
Ajattelen, siis olen – filosofiaa lapsille. Koululaiset pohtivat filosofisia kysymyksiä, 5-osaa ja lisäaineistoja. YLEn Areenassa: https://areena.yle.fi/1-3713703
Filosofiaa lapsille, opettajan opas (Hannu Juuso & Tuukka Tomperi), YLE Oppiminen.
Ajatusdemo – filosofiaa nuorille. Nuoret pohtivat filosofisia kysymyksiä, 7-osaa ja lisäaineistoja. YLEn Areenassa: https://areena.yle.fi/1-4042249
Filosofiaa nuorille, opettajan opas (Hannu Juuso & Tuukka Tomperi), YLE Oppiminen.

Sivistyksen käsikirja -ohjelmasarjassa olin asiantuntijavieraana vuonna 2011 jaksossa, joka käsitteli filosofiaa osana yleissivistystä: Sivistyksen käsikirja, Filosofia

Ajattelutaidot
– niin & näin -kustantamon Ajattelutaidot-kirjasarja (jota kuratoin ja johon olen toimittanut useita lasten ja nuorten filosofoinnin teoksia)

Filosofia-aloite – filosofiaa peruskouluun
Filosofia-aloite, asiantuntijaehdotus filosofian lisäämisestä peruskoulun tuntijakoon, kannanotto, perustelut ja kannattajat.
Ks. erityisesti Asiantuntijakannanoton perustelut.

***

Tuukka Tomperi
Kuva: Kyösti Karila

Tutkimusta tukee
violetti-logo-jpg