Esittely / Intro

Tuukka Tomperi
KT, FM / PhD (Ed.), MA (Phil.)
vanhempi tutkija / senior researcher (Kokeneen tutkijan apuraha, DemoKrit-tutkimushanke, Koneen säätiö, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta / Senior researcher’s grant, project DemoCrit, Kone Foundation, Tampere University, Faculty of Education and Culture)
tiedetoimittaja / science editor (niin & näin, Filosofia.fi)
oppi- ja tietokirjailija / author (ks. esim. Wikipedia)
ex-aineenopettaja / ex-teacher (filosofia, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi ja psykologia / philosophy, ethics, social studies and psychology)

Yhteys/contact: tuukka.tomperi @ gmail.com & tuukka.tomperi @ tuni.fi

Asiantuntemusalueitani ja kiinnostukseni kohteita ovat kasvatuksen filosofia, historia ja sosiologia; pedagoginen teoria, curriculum-tutkimus ja kriittinen pedagogiikka; kriittisen ajattelun opettaminen ja demokratiakasvatus; lasten ja nuorten pedagoginen filosofia; poliittinen sosialisaatio; aineenopetuksen didaktiikka (filosofia, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, psykologia); koulutuspolitiikka (etenkin korkeakoulu- ja tiedepolitiikka); sekä kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät.

Tällä hetkellä työni keskittyy erityisesti kriittisen ajattelun ja demokratiakasvatuksen edistämiseen lasten ja nuorten filosofoinnin käytäntöjen mallintamissa muodoissa. Tutkimushanketta rahoittaa Koneen säätiö. Ks. sivu DemoKrit. Osallistun tutkijana myös tutkimushankkeeseen ”Kohti parempaa yliopistomaailmaa”.

Vuonna 1993 perustimme filosofisen aikakauslehden niin & näin, joka sittemmin laajeni myös kirjankustantajaksi ja verkkojulkaisijaksi. Vuosien varrella toiminta on kasvanut huomattavasti, toimituskokoonpano vaihdellut ja uusia tekijöitä on tullut lisää, mutta toiminnan henki on säilynyt lämpimän seurallisena, maanläheisenä ja rentona, silti sivistyksen ihanteista tinkimättömänä. niin & näin -kollektiivi on älyllinen kotini. Ilman sitä en olisi tällä tavoin tässä.

*

My areas of expertise and interest include educational philosophy, history and sociology; pedagogical theory, curriculum studies and critical pedagogy; education for critical thinking and democracy; philosophy for/with children (pedagogical philosophy); political socialization; subject matter didactics (philosophy, ethics, social studies, psychology); educational policy/politics research (especially higher education & science policy studies); and quantitative research methods.

My current research project is called ”DemoCrit: modelling deliberative-democratic dialogue and critical-reflective thinking through pedagogical philosophy for children and young people”. The project combines theoretical and empirical research on the practice of philosophy (or ”philosophizing”) in education (in primary and secondary school and high school). See page: DemoCrit. Presently, I am also a participating researcher in the research project ”Towards better academia: Strategic management and experiences of academic community during the Tampere 3 university merger”.

I have been involved in the editorial collective of the philosophical magazine niin & näin since 1993 when we founded the journal. It is the only Finnish journal of philosophy with four yearly issues, nowadays also a book publisher and web content provider. niin & näin collective is my intellectual home. Without it, I would not be where I am now.

*

See also the web page of research group POISED (Tampere University), in which I am happy to be included.

*

Haastatteluita ja muita hiljattaisia mediaesiintymisiä sekä joitain vapaasti verkossa saatavilla olevia tuoreita artikkeleita:
(Some recent open access texts, interviews and media appearances, in Finnish)

”Freire en Finlandia: trayectorias de la presencia de Paulo Freire en el Norte global” (Juha Suoranta & Tuukka Tomperi), Archivos de Ciencias de la Educación 13 (16), 2019.
”Filosofointia kasvun tueksi”, kolumni, Pieni on suurin 1/2020.
”Minunko lapsestani kriittinen ajattelija?”, haastattelu, Lapsen Maailma 11/2019.
”Kenen yliopisto? Tampereen yliopiston henkilöstön näkemyksiä yliopistojen johtamisjärjestelmistä ja itsehallinnosta”, COMET, Tampereen yliopisto 2019. Kohti parempaa yliopistomaailmaa -tutkimushankkeen ensimmäinen väliraportti.
First research report of the project Towards Better Academia: ”Whose university is it? Tampere University staff views on university leadership structures and university autonomy”. With an English summary.
”Liian pitkä matematiikka”, lehtiartikkeli ja haastattelu yliopistojen opiskelijavalinnan uudistuksesta ja ylioppilaskokeen pisteytyksestä, Helsingin Sanomat 26.5.2019.
”Filosofoidessa kehitetään oppilaiden ajattelua ja kunnioittavaa asennetta” (Sonja Helkala, Miitta Järvinen & Tuukka Tomperi), Teologia.fi 2/2019.
”Avoin julkaiseminen ja kotimaisen tiedekustantamisen tulevaisuus”, niin & näin 1/2019.
”Johdatukseksi sivistyksen ajattelemiseen”, sivistys-teemanumeron johdanto, niin & näin 1/2019.
”Democratic dialogue and critical thinking”. In Towards a Better Democracy. Council of Europe’s Competences for Democratic Culture in Education and Teaching. Ed. Matti Rautiainen. Department of Teacher Education, University of Jyväskylä 2019.
”Demokraattisen keskustelun ja kriittisen ajattelun taidot”, kirjassa Kohti parempaa demokratiaa. Euroopan neuvoston demokratiakulttuurin kompetenssit kasvatuksessa ja opetuksessa (toim. Matti Rautiainen). Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto 2018. Ks. myös kohti parempaa demokratiaa -video & asiantuntijahaastattelut: https://www.youtube.com/watch?v=i04SCyTThq8
”Sivistys on kykyä asettua toisen saappaisiin”, OAJ:n SuomiAreena paneelikeskustelu, Pori 17.7.2018. Ks. myös ”Tiedolla, taidolla ja tunteella – ollaan immeisiksi”, OAJ:n SuomiAreena-paneelikeskustelun videotallenne, Pori 17.7.2018.
”Koulutuspolitiikan arvovalinnat ja suunta satavuotiaassa Suomessa” (Tuomas Tervasmäki & Tuukka Tomperi), niin & näin 2/2018.
”’Kuulostaa opposition retoriikalta’ – opetusministeri torjuu koulutuspoliittisen kritiikin”, HS 14.7.2018.
”Ripeää päätöksentekoa korostava hallitus ehtii kuulla tutkijoita vain harvoin”, pääkirjoitus, HS 19.7.2018.
”Elinkeinoelämä ohjaa koulutuspolitiikkaa”, radiohaastattelu, YLE Radio Suomen Päivä 15.8.2018.
”Kolme tutkijaa kirjoitti uskomattomia hölynpölyartikkeleita feministisiin julkaisuihin ja sai osan niistä läpi – kysyimme suomalaistutkijoilta, mitä se kertoo tutkimuksen tasosta”, HS 5.10.2018.
”Kirkkaammin, tarkemmin, valppaammin. Kriittisestä ajattelusta”, keskustelu, Opettaja-lehti 5/2018.
”Mitä pitäisi ajatella (suomen) kielestä (kasvatus)tieteessä?” (Hannu L. T. Heikkinen & Tuukka Tomperi), Kasvatus 2/2018.
”On tuhon tie korostaa osaamista sivistyksen sijaan”, haastattelu, YLE Oppiminen 23.2.2018.
”Kriittisen ajattelun opettaminen ja filosofia”, artikkeli, niin & näin 4/2017.
”Lukion filosofian opetus on murroksessa”, haastattelu, YLE 29.8.2017.
”Sananvapauden tarina”, haastattelu, Valoa Festival 16.2.2017.

Moraalimittari
Moraalimittari, YLEn televisiosarja nuorten moraalikeskusteluja.
”Moraalimittari – Kuinka meidän pitäisi elää, miten muita ihmisiä pitäisi kohdella?”, ohjelmasarjan esittely, YLE 19.8.2016.

Ajattelen, siis olen & Ajatusdemo
Ajattelen, siis olen – filosofiaa lapsille. Koululaiset pohtivat filosofisia kysymyksiä, 5-osaa ja lisäaineistoja. YLEn Areenassa: https://areena.yle.fi/1-3713703
Filosofiaa lapsille, opettajan opas (Hannu Juuso & Tuukka Tomperi), YLE Oppiminen.
Ajatusdemo – filosofiaa nuorille. Nuoret pohtivat filosofisia kysymyksiä, 7-osaa ja lisäaineistoja. YLEn Areenassa: https://areena.yle.fi/1-4042249
Filosofiaa nuorille, opettajan opas (Hannu Juuso & Tuukka Tomperi), YLE Oppiminen.

Ajattelutaidot
– niin & näin -kustantamon Ajattelutaidot-kirjasarja (jota kuratoin ja johon olen toimittanut useita lasten ja nuorten filosofoinnin teoksia)

Filosofia-aloite – filosofiaa peruskouluun
Filosofia-aloite, asiantuntijaehdotus filosofian lisäämisestä peruskoulun tuntijakoon, kannanotto, perustelut ja kannattajat.
Ks. erityisesti Asiantuntijakannanoton perustelut.

***

Tuukka Tomperi
Kuva: Kyösti Karila