Kirjallisuus

Kirjallisuusluettelo (tutkimussuunnitelma 15.9.2017)

Kirjallisuus (avaa pdf-tiedostona)

Aaltonen, Sanna, Honkasalo, Veronika, Tomperi, Tuukka & Suurpää, Leena (2013). Sukupolvinostoja nuorisopoliittiseen keskusteluun. Nuorisotutkimus 4/2013, 42–60.

Alexander, Robin (2008). Towards Dialogic Teaching. Rethinking Classroom Talk. 4th ed. London: Routledge.

Alexander, Robin (2015). Dialogic Pedagogy at Scale: Oblique Perspectives. Teoksessa L. Resnick, C. Asterhan & S. Clarke (Eds.), Socializing Intelligence Through Academic Talk and Dialogue. Washington (DC): AERA, 429–440.

American Philosophical Association (1990). Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. The Delphi Report. Committee on Pre-College Philosophy.

Brenifier, Oscar (2007). Keskusteleva opetus (Enseigner par le débat, 2001). Suom. Tapani Kilpeläinen. Tampere: niin & näin.

de Bruijn, Jan (1992). Children’s Philosophy in Europe. Teaching Philosophy, Vol. 13, No. 3, 255–265.

Børresen, Beate & Malmhester, Bo (2004). Låt barnen filosofera. Det filosofiska samtalet i skolan. Stockholm: Liber.

Børresen, Beate, Malmhester, Bo & Tomperi, Tuukka (2011). Ajatellaan yhdessä! Taitavan ajattelun työkirja. Käytännönläheistä filosofointia. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura.

Cam, Philip (1994). Thinking Together. Philosophical Inquiry for the Classroom. Sydney: Primary English Teaching Association & Hale and Iremonger.

Cam, Philip (2012). Teaching Ethics in Schools: A New Approach to Moral Education. Victoria: Australian Council for Educational Research.

Costello, Patrick (2010). Developing Communities of Inquiry in the UK: Retrospect and Prospect. Analytic Teaching and Philosophical Praxis, Vol. 30, No. 2, 1–20.

Daniel, Marie-France (1996). La philosophie et les enfants. Les modèles de Lipman et de Dewey. Louvain-la-Neuve: DeBoeck & Belin.

Daniel, Marie-France, Lafortune, Louise, Pallascio, Richard & Sykes, Pierre (2010). Filosofoidaan matematiikasta ja luonnontieteistä (Philosopher sur les mathématiques et les sciences, 2004). Suom. Tapani Kilpeläinen & Jarkko S. Tuusvuori. Tampere: niin & näin.

Dewey, John (1916). Democracy and Education. The Collected Works of John Dewey. Middle Works Volume 9. Edited by J. A. Boydston. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1978. [Past Masters Electronic Edition. Charlottesville: InteLex Corportion 2003.]

Dewey, John (1925). Experience and Nature. The Collected Works of John Dewey. The Later Works Volume 1. Edited by J. A. Boydston. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1983. [Past Masters Electronic Edition. Charlottesville: InteLex Corportion 2003.]

Dewey, John (1933). How We Think. Revised edition (alun perin 1910). The Collected Works of John Dewey. The Later Works Volume 8. Edited by J. A. Boydston. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1986. [Past Masters Electronic Edition. Charlottesville: InteLex Corportion 2003.]

Dewey, John (1938a). Experience and Education. The Collected Works of John Dewey. The Later Works Volume 13. Edited by J. A. Boydston. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1986. [Past Masters Electronic Edition. Charlottesville: InteLex Corportion 2003.]

Dewey, John (1938b). Logic: The Theory of Inquiry. The Collected Works of John Dewey. The Later Works Volume 12. Edited by J. A. Boydston. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1986. [Past Masters Electronic Edition. Charlottesville: InteLex Corportion 2003.]

Fisher, Robert (1998). Teaching Thinking. Philosophical Enquiry in the Classroom. London: Cassell.

Fishkin, James (1991). Democracy and Deliberation. New Haven: Yale University Press.

Freese, Hans-Ludwig (1992). Lapset ovat filosofeja (Kinder sind Philosophen. Darstellung der Kinderphilosophie, 1989). Suom. Eira Wiegand. Helsinki: Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 1992.

Friedrich, Gerhard, de Galgóczy, Viola & Klein, Cornelia (2013). Mit Kindern philosophieren. Gemeinsam staunen – fragen – verstehen. Weinheim: Beltz.

García Moriyón, Félix (2006). Pregunto, dialogo, aprendo: cómo hacer filosofía en el aula. Madrid: Ediciones de la Torre.

García Moriyón, Felix, Colom, Roberto & Rebollo, Irene (2005). Evaluating Philosophy for Children. A Meta-Analysis. Thinking: The Journal of Philosophy for Children. Vol. 17, No. 4, 2005, 14–22.

Goering, Sara, Shudak, Nicholas & Wartenberg, Thomas (toim. 2013). Philosophy in Schools. An Introduction for Philosophers and Teachers. New York: Routledge.

Gorard, Stephen, Siddiqui, Nadia & Beng Huat See (2015). Philosophy for Children. Evaluation Report and Executive Summary. Education Endowment Foundation, London 2015.

Gregory, Maughn (2007). Thirty years of philosophical and empirical research in philosophy for children: an overview. Diotime: Revue international de didactique de la philosophie 34, juillet, 2007. Verkossa: http://www.educ-revues.fr/DIOTIME/AffichageDocument.aspx?iddoc=32857

Gregory, Maughn ym. (2009). Filosofiaa lapsille ja nuorille. Käytännön käsikirja. (Philosophy for Children. Practicioners Handbook.) Suom. Jarkko S. Tuusvuori. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura.

Gutmann, Amy & Thompson, Dennis (1996). Democracy and Disagreement. Harvard: Belknap.

Habermas, Jürgen (1975). Tieto ja intressi (Erkenntnis und Interesse, 1968). Suom. Paavo Löppönen. Teoksessa R. Tuomela & I. Patoluoto (toim.), Yhteiskuntatieteiden filosofiset perusteet. Helsinki: Gaudeamus, 118–141.

Habermas, Jürgen (1987). Diskurssietiikka – huomioita perustelevaan ohjelmaan. Suom. Jussi Kotkavirta. Teoksessa J. Habermas, Järki ja kommunikaatio. Toim. J. Kotkavirta. Helsinki: Gaudeamus, 98–164.

Habermas, Jürgen (2004). Julkisuuden rakennemuutos. Suom. Veikko Pietilä. Tampere: Vastapaino.

Habermas, Jürgen (2005). Gadamerin hermeneutiikasta (1971). Suom. Jarkko S. Tuusvuori. Teoksessa J. Tontti (toim.), Tulkinnasta toiseen. Esseitä hermeneutiikasta. Tampere: Vastapaino, 202–210.

Halpern, Diane (2014). Thought and Knowledge. An Introduction to Critical Thinking. New York: Psychology Press.

Hannam, Patricia & Echeverria, Eugenio (2009). Philosophy With Teenagers. Nurturing a Moral Imagination for the 21st Century. London: Continuum.

Haynes, Joanna (2008). Children as Philosophers. Learning through enquiry and dialogue in the primary classroom. 2nd ed. (1st ed. 2002.) London: Routledge.

Herb, Karlfriedrich, Höfling, Siegfried & Wiesheu, Roswitha (toim. 2007). Kinder philosophieren. München: Hanns-Seidel-Stiftung.

Juuso, Hannu (1999). Lapset ja filosofia. Teoksessa T. Laine (toim.), Kasvatus filosofiaan. Filosofian julkaisuja 66. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 73–95.

Juuso, Hannu (2007a). Child, Philosophy and Education. Discussing the Intellectual Sources of Philosophy for Children. Acta Universitatis Ouluensis. E Scientiae Rerum Socialium 91. Oulu: Oulu University Press.

Juuso, Hannu (2007b). Lapsi, filosofia ja kasvatus. niin & näin 4/2007, 71–74.

Juuso, Hannu (2008). Ajatteleva koulu. Matthew Lipman ja P4C. Teoksessa T. Tomperi & H. Juuso (toim.), Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 97–117.

Juuso, Hannu & Tomperi, Tuukka (2010a). Lasten filosofointi syventäisi kouluopetusta. Helsingin Sanomat, Vieraskynä, 18.3.2010. Verkossa: http://www.hs.fi/paivanlehti/arkisto/Lasten+filosofointi+syvent%C3%A4isi+kouluopetusta/aaHS20100318SI1MA01ft1

Juuso, Hannu & Tomperi, Tuukka (2010b). Nimekkäät asiantuntijat puoltavat filosofiaa peruskouluun. Mediatiedote, 12.4.2010. Verkossa: https://filoaloite.wordpress.com/mediatiedote/

Juuso, Hannu & Tomperi, Tuukka (2010c). Lasten ja nuorten filosofiaa peruskouluun? niin & näin 2/2010, 19.

Juuso, Hannu & Tomperi, Tuukka (2011). Filosofiaa lapsille – opettajan opas. YLE, Oppiminen-portaali, verkkoaineisto: http://oppiminen.yle.fi/filosofia/filosofiaa-lapsille-ajattelen-siis-olen/filosofiaa-lapsille-opettajan-opas

Kohan, Walter (2014). Philosophy and Childhood: Critical Perspectives and Affirmative Practices. New York: Palgrave Macmillan.

Kotkavirta, Jussi (2007). Tärkeä tutkimus filosofian opettamisesta. niin & näin 4/2007, 75–77.

Kurki, Leena & Tomperi, Tuukka (2011). Väittely opetusmenetelmänä. Kriittisen ajattelun, argumentaation ja retoriikan taidot käytännössä. Tampere: niin & näin -kirjat.

Küng, Hans (toim. 1997). Vastuun aika: Puheenvuoroja eettisestä maailmanjärjestyksestä (Ja zum Weltethos, 1995.) Suom. Taisto Nieminen. Toim. Reijo E. Heinonen. Oulu: Pohjoinen.

Labbé, Brigitte (2000–). Les goûters philo. Kirjasarja lapsille. (Muut tekijät Jacques Azam, Michel Puech, Pierre-François Dupont-Beurier.) Toulouse: Éditions Milan. (Sarjan verkkosivu: http://www.lesgoutersphilo.com/)

Lefstein, Adam (2006). Dialogue in schools: Towards a pragmatic approach. Working Papers in Urban Language and Literacies 33.

Lehtinen, Emilia (2016). Leluteekki -verkkosivu ja -blogi. Verkossa: http://www.leluteekki.fi

Lévine, Jacques, Chambard, Geneviève, Gostain, Daniel & Sillam, Michèle (2014). L’enfant philosophe, avenir de l’humanité? Nogent-le-Rotrou: ESF Editeur.

Lewis, Lizzy & Chandley, Nick (toim. 2012). Philosophy for Children Through the Secondary Curriculum. London: Continuum.

Liikala, Elise (2014). P4C auttaa osallistujia löytämään äänensä. niin & näin 3/2014, 126–129.

Lipman, Matthew (1987). Some Thoughts on the Foundations of Reflective Education. Teoksessa J. Baron & R. Sternberg (toim.), Teaching Thinking Skills. New York: W. H. Freeman and Company, 151–161.

Lipman, Matthew (1988). Philosophy Goes to School. Philadelphia: Temple University Press.

Lipman, Matthew (1993). Philosophy for Children and Critical Thinking. Teoksessa M. Lipman (toim.), Thinking Children and Education. Dubuque: Kendall/Hunt, 682–684.

Lipman, Matthew (2003). Thinking in Education. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Lipman, Matthew (2014/1993). The educational role of philosophy. Journal of Philosophy in Schools, Vol. 1, No. 1, 5–14. (Alun perin ilmestynyt lehdessä Critical and Creative Thinking 1993.)

Lipman, Matthew & Sharp, Ann Margaret (1988). Philosophy for Children: A Traditional Subject in a Novel Format. Thinking: The Journal of Philosophy for Children, Vol. 7, No. 4, 32–35.

Lipman, Matthew, Sharp, Ann Margaret & Oscanyan, Frederick (1980). Philosophy in the Classroom. 2nd ed. Philadelphia: Temple University Press.

Littleton, Karen & Mercer, Neil (2014). Interthinking: Putting Talk to Work. London: Routledge.

Lone, Jana Mohr & Burroughs, Michael (2016). Philosophy in Education. Questioning and Dialogue in Schools. Lanham: Rowman & Littlefield.

Lone, Jana Mohr & Israeloff, Roberta (toim. 2012). Philosophy and Education. Introducing Philosophy to Young People. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars.

Martens, Ekkehard (1999). Philosophieren mit Kindern. Eine Einführung in die Philosophie. Stuttgart: Reclam.

Matthews, Gareth B. (1994). The Philosophy of Childhood. Cambridge, MA.: Harvard University Press.

McCall, Catherine (2009). Transforming Thinking: Philosophical Inquiry in the Primary and Secondary Classroom. London: Routledge.

Michaels, Sarah, O’Connor, Catherine & Resnick, Lauren (2007). Deliberative Discourse Idealized and Realized: Accountable Talk in the Classroom and in Civic Life. Studies in Philosophy and Education. Vol. 27, No. 4, 283–297.

Millet, Stephan & Tapper, Alan (2012). Benefits of Collaborative Philosophical Inquiry in Schools. Educational Philosophy and Theory. Vol. 44, No. 5, 546–567.

Moilanen, Pentti (2007). Mistä eväät filosofian opettamiseen peruskoulussa? niin & näin 4/2007, 79–81.

Morehouse, Richard (2010). Developing Communities of inquiry in the USA: Retrospect and prospective. Analytical Teaching and Philosophical Praxis, Vol. 30, No. 2, 21–30.

Olsholt, Øyvind, Lahaise, Maaike & Schjelderup, Ariane (2008). Filosofiske samtaler i barnegagen. Å ta barns tenkning på alvor. Oslo: Kommuneforlaget.

Pardales, Michael J. & Girod, Mark (2006). Community of Inquiry: Its past and present future. Educational Philosophy and Theory, Vol. 38, No. 3, 299–309.

Perttunen, Jaakko (2014). Filosofoidaan. Filosofiaa lapsille ja nuorille. Blogi, opinnäytetyö (Laurea). Verkossa: https://filosofoidaan.wordpress.com/

Pettier, Jean-Charles (2004). Apprendre à philosopher. Lyon: Chronique sociale.

Preis, David & Sternberg, Robert (eds. 2010). Innovations in Educational Psychology. Perspectives on Learning, Teaching, and Human Development. New York: Springer.

Pritchard, Michael (1996). Reasonable Children. Moral Education and Moral Reasoning. Lawrence: University Press of Kansas.

Pritchard, Michael (2014). Philosophy for Children. Stanford Encyclopedia of Education (Spring 2014 Edition). Ed. E. N. Zalta. http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/children/

Puech, Michel (2010–2012). Philosopher? Kirjasarja nuorille. Paris: Le Pommier. (Kirjojen verkkosivu: http://michel.puech.free.fr/pages/philosopher.html)

Resnick, Lauren (1987). Education and Learning to Think. Committee on Mathematics, Science, and Technology Education. Commission on Behavioral and Social Sciences and Education. National Research Council. Washington: National Academy Press.

Resnick, Lauren, Asterhan, Christa & Clarke, Sherice (2015). Introduction: Talk, Learning, and Teaching. Teoksessa L. Resnick, C. Asterhan & S. Clarke (Eds.), Socializing Intelligence Through Academic Talk and Dialogue. Washington (DC): AERA, 1–12.

Resnick, Lauren, Asterhan, Christa & Clarke, Sherice (toim. 2015). Socializing Intelligence Through Academic Talk and Dialogue. Washington (DC): AERA.

Resnick, Lauren, Michaels, Sarah & O’Connor, Catherine (2010). How (Well-Structured) Talk Builds the Mind. Teoksessa D. Preiss & R. Sternberg (eds.), Innovations in Educational Psychology. Perspectives on Learning, Teaching, and Human Development. New York: Springer, 163–194.

Rossi, Venla (2015). Bloggaaja Emilia Lehtinen järjestää filosofiakahviloita pikkulapsille. Helsingin Sanomat 12.2.2015. Verkossa: http://www.hs.fi/ihmiset/a1423630144334

Rude, Christophe, Witt-Kruse, Evi, Zeitler, Katharina & Simbeck, Silvia (2011). Praxisleitfaden Kinder philosophieren für Kindertageseinrichtungen. München: Akademie Kinder philosophieren.

Sasseville, Michel (2000). La pratique de la philosophie avec les enfants. Quebec: Presses Université Laval.

Sasseville, Michel & Gagnon, Mathieu (2012). Penser ensemble à l’école. Des outils pour l’observation d’une communauté de recherche philosophique en action. 2e éd. Quebec: Presses Université Laval.

Setälä, Maija (2003). Demokratian arvo. Teoriat, käytännöt ja mahdollisuudet. Helsinki: Gaudeamus.

Suoranta, Juha, Tomperi, Tuukka & FitzSimmons, Robert (2005). Revolutionary Pedagogy in Media Culture: Reading the Technocapitalist Order of Education. Teoksessa G. Fischman, P. McLaren, C. Lankshear & H. Sünker (Eds.), Critical Theories, Radical Pedagogies, and Global Conflicts. Rowman & Littlefield Publishers, Lanham 2005, 185–206.

Tomperi, Tuukka (2003). Dialogi yksilöstä ja yhteisöistä. Oppikirja. Tammi, Helsinki 2003. 185 s. 5 painosta. (Yhdessä Juhani Niemelän kanssa.)

Tomperi, Tuukka (2003). El sueño de razón produce monstruos, or Deconstructing the Curriculum of Philosophy. Teoksessa D. Trueit, W. E. Doll, H. Wang & W. F. Pinar (eds.), The Internationalization of Curriculum Studies. Peter Lang, New York 2003, 337–357.

Tomperi, Tuukka (2004). Elämänkatsomustiedon tiedetaustasta. Teoksessa Sirkka Ahonen & Anu Siikaniva (toim.), Eurooppalainen ulottuvuus. Ainedidaktiikan symposiumi 6.2.2004. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 252, Helsinki 2004, 392–408.

Tomperi, Tuukka (2005). Valistava oppiaine ja valistuksen kritiikki. Teoksessa Satu Honkala & Eero Salmenkivi (toim), Hyvän opettamisen kaksi vuosikymmentä. Feto ry, Helsinki 2005, 33–56.

Tomperi, Tuukka (2005). Paulo Freire ja Sorrettujen pedagogiikka. Teoksessa Paulo Freire, Sorrettujen pedagogiikka. Toim. Tuukka Tomperi, suom. Joel Kuortti. Vastapaino, Tampere 2005, 9–31.

Tomperi, Tuukka (2007). Oppiaine, tiedetausta, status: esimerkkeinä elämänkatsomustieto ja filosofia. Teoksessa Jari Lavonen (toim.), Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys. Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 3.2.2006. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 285, 2007, 104–118.

Tomperi, Tuukka (2008). Kasvatus, pedagoginen filosofia ja filosofianopetus. Teoksessa T. Tomperi & H. Juuso (toim.), Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa. niin & näin -kirjat, Tampere 2008, 9–27.

Tomperi, Tuukka (2009). Hei koulu! Anna aikaa ajatella! Teoksessa T. Hoikkala & L. Suurpää (toim.), Kauhajoen jälkipaini. Nuorisotutkijoiden ja ammattilaisten puheenvuoroja. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, verkkojulkaisuja 25, 54–56. Verkossa: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/kauhajoki.pdf

Tomperi, Tuukka (2010). Poliittinen sosialisaatio perheessä. Tutkimusmaaston kartoitus. Raportti Oikeusministeriön demokratiayksikölle, Helsinki 2010. 156 s.

Tomperi, Tuukka (2011). Lasten filosofoinnin ajankohtaisuudesta. Filosofia.fi. Verkossa: http://filosofia.fi/node/5818

Tomperi, Tuukka (2011). Poliittinen sosialisaatio perheissä. Tutkimuksen perinteestä nykynäkymiin. Nuorisotutkimus 3/2011, 3–28.

Tomperi, Tuukka (2012). Nuorten perhetausta ja politisoituminen Nuorisobarometrin valossa. Teoksessa Monipolvinen hyvinvointi. Nuorisobarometri 2012. (toim. S. Myllyniemi). Nuorisotutkimusseura, Helsinki 2012, 128–152.

Tomperi, Tuukka (2013). Opetuksen monet mallit ja suomalainen ratkaisu. niin & näin 1/2013, 64–69.

Tomperi, Tuukka (2013). Uskonto, kulttuuri, elämänkatsomus, filosofia. Miten opetus pitäisi uudistaa? niin & näin 1/2013, 91–93.

Tomperi, Tuukka (2016). Lukiofilosofia, pedagoginen filosofointi ja aineenopettajan ammattitaito. niin & näin 1/2016, 82–101.

Tomperi, Tuukka (2017). Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia. Filosofia oppiaineena ja kasvatuksena. Eurooppalaisen filosofian seura, Tampere 2017 (ilmestyy, maaliskuu 2017).

Tomperi, Tuukka & Juuso, Hannu (toim. 2008). Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura.

Tomperi, Tuukka & Juuso, Hannu (2010). Filosofia-aloite. Verkossa: https://filoaloite.wordpress.com/

Tomperi, Tuukka & Juuso, Hannu (2012). Filosofi i framtidens skola. Teoksessa B. Schaffar (toim.), Filosofins didaktik. Filosofiska betraktelser om att lära sig tänka. Thales, Stockholm 2012, 245–265.

Tomperi, Tuukka & Juuso, Hannu (2014). (Lasten) pedagoginen filosofia. Kasvatuksen historiallinen mahdollisuus. niin & näin 1/2014, 95–105.

Tomperi, Tuukka & Piattoeva, Nelli (2005). Demokraattisten juurten kasvattaminen. Teoksessa T. Kiilakoski, T. Tomperi & M. Vuorikoski (toim.), Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Tampere: Vastapaino, 247–286.

Tomperi, Tuukka, Vuorikoski, Marjo & Kiilakoski, Tomi (2005). Kenen kasvatus? Mitä on kriittinen pedagogiikka. Teoksessa T. Kiilakoski, T. Tomperi & M. Vuorikoski (toim.), Kenen kasvatus?Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Vastapaino, Tampere 2005, 7–38.

Topping, Keith & Trickey, Steve (2007). Collaborative Philosophical Enquiry for School Children: Cognitive Effects at 10–12 Years. British Journal of Educational Psychology. Vol. 77, No. 2, 271–288.

Tozzi, Michel (2002). La discussion philosophique à l’école primaire. Pratiques – formations – recherché. Montpellier: CRDP du Languedoc Roussillon.

Tozzi, Michel (2012). Nouvelles pratiques philosophiques: A l’école et dans la cite. Lyon: Chronique Sociale.

Tozzi, Michel ym. (2007). Apprendre à philosopher par la discussion. Pourqui? Comment? Louvain-la-Neuve: DeBoeck.

Trickey, Steve & Topping, Keith (2004). Philosophy for Children: A Systematic Review. Research Papers in Education. Vol. 19, No. 3, 363–378.

Tuusvuori, Jarkko S. (2010). Filosofiaa perusopetukseen – kaikuja keskusteluista. niin & näin 2/2010, 30–32.

Tuusvuori, Jarkko S. & Belt, Jaakko (2012). Koulun pari- ja tuhatvuotisviisaudet. niin & näin 3/2012, 107–109.

Vansieleghem, Nancy & Kennedy, David (2011). What is Philosophy for Children, What is Philosophy with Children – After Matthew Lipman? Journal of Philosophy of Education, Vol. 45, No. 2, 171–182.

Wegerif, Rupert (2011). Towards a dialogic theory of how children learn to think. Thinking Skills and Creativity. Vol. 6, No. 3, 179–195.

Wegerif, Rupert (2013). Dialogic: Education for the Internet Age. London: Routledge.

Wegerif, Rupert (2016). Applying Dialogic Theory to Illuminate the Relationship between Literacy Education and Teaching Thinking in the Context of the Internet Age. L1–Educational Studies in Language and Literature. Vol. 16, Special Issue on International Perspectives on Dialogic Theory and Practice, 1–21.

Wegerif, Rupert, Li, Li & Kaufman, James (toim. 2015). The Routledge International Handbook of Research on Teaching Thinking. Oxon: Routledge.

Wegerif, Rupert & Mercer, Neil (1997). A Dialogical Framework for Researching Peer Talk. Teoksessa R. Wegerif & P. Scrimshaw (eds.), Computers and Talk in the Primary Classroom. Clevedon: Multilingual Matters, 49–65.

Wolfe, Sylvia & Alexander, Robin (2008). Argumentation and dialogic teaching: alternative pedagogies for a changing world. Beyond Current Horizons.

Worley, Peter (2015). How to Philosophise With Children. The Philosophers’ Magazine Online. Verkossa: http://www.philosophersmag.com/index.php/tpm-mag-articles/11-essays/50-how-to-philosophise-with-children

Zoller Morf, Eva (2010). Selber denken macht schlau. Grosse Fragen für kleine Philosophen und Philosophinnen. Basel: Zytglogge Verlag.

 


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s