Kirjoja&Artikkeleita / Books&Articles

Kirjoja / Books (in Finnish)
Artikkeleita / Articles (mainly in Finnish)

*KIRJOJA / BOOKS


Tuukka Tomperi, Katri Hanki, Katri Hämeenniemi, Severi Hämäri, Sanna Isopahkala, Inkeri Rissanen & Anna Saurama: Dialogi- ja tunnetaidot opetuksessa. Oppaat ja käsikirjat 2022:1. Opetushallitus, Helsinki. (Linkki pdf-julkaisuun. Julkaistu myös verkkoaineistona.)


ajattelun_perusaskeleet_kansi_verkkoRoger Sutcliffe, Tom Bigglestone & Jason Buckley: Ajattelun perusaskeleet. Käytännön opas metakognition opettamiseen. 2021. (Thinking Moves A–Z. Metacognition Made Simple, 2018.) Suom. Meeri Friman, Matias Moisio & Tuukka Tomperi. Toim. & suomalaisen laitoksen saate Tuukka Tomperi. (Tiedot kustantajan verkkosivulla / Information on publisher’s webpage)


20_ajattelun_tyokalua_kansi.jpg
Philip Cam: 20 ajattelun työkalua. Opas tutkivan ajattelun opettamiseen. 2020. (Twenty Thinking Tools. Collaborative Inquiry for the Classroom, 2006.) Suom. Danika Harju, Vilma Kärkkäinen & Tuukka Tomperi. Toim. & suomalaisen laitoksen saate Tuukka Tomperi.
(Tiedot kustantajan verkkosivulla / Information on publisher’s webpage)


Ajattelu kasvatuksessa

Matthew Lipman: Ajattelu kasvatuksessa. Kasvatusfilosofinen johdatus ajattelun taitojen opettamiseen. 2019. (Thinking in Education, 2003.) Suom. Tapani Kilpeläinen. Toim. & johdanto Tuukka Tomperi.
(Tiedot kustantajan verkkosivulla / Information in publisher’s webpage)


filosofianopetus-ja-pedagoginen-filosofia-etukansi
Tuukka Tomperi: Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia. Filosofia oppiaineena ja kasvatuksena. 2017. (Philosophy in Education: From School Subject to Pedagogical Practice)
(Tiedot kustantajan verkkosivulla / Information on publisher’s webpage)


Matkoja utopiaan

Campanella, Bacon, Hume: Matkoja utopiaan. 2002. Uudistettu laitos 2017. (Travels to Utopia. Translations and Introductions. Includes: Tommaso de Campanella: La città del sole; Francis Bacon: New Atlantis (introduction by Tuukka Tomperi); David Hume: Idea of a Perfect Commonwealth (translated by Petri Koikkalainen & Tuukka Tomperi).)
(Tiedot kustantajan verkkosivulla / Information on publisher’s webpage)


untitled

Tomi Kiilakoski, Tuukka Tomperi & Marjo Vuorikoski (toim.): Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. 2005. (2. laitos 2016.) (Whose Education? Critical Pedagogy and the Possibility of Educating Otherwise.)
Tuukka Tomperi & Nelli Piattoeva: Demokraattisten juurten kasvattaminen. (Growing Democratic Roots.)


Sorrettujen pedagogiikka_kansi

Paulo Freire: Sorrettujen pedagogiikka. 2005. 2. laitos 2016. (Translation of Paulo Freire: Pedagogia do oprimido. Transl. Joel Kuortti. Edited and Introduction by Tuukka Tomperi.)
(Tiedot kustantajan verkkosivulla / Information on publisher’s webpage)
Tuukka Tomperi: Paulo Freire ja Sorrettujen pedagogiikka. Johdanto 
*


Siveysoppi ja uskonnonopetus. Katsomus-, koulutus- ja kulttuuripoliittinen kiista 1900-luvun alussa. Toim. Tuukka Tomperi. Filosofia.fi, Eurooppalaisen filosofian seura ry, Tampere 2013. Verkkojulkaisu.


Matthew B. Crawford: Elämän korjaajat. Kädentaitojen ja käytännöllisen ammattityön ylistys. 2012. (Shop Class as Soulcraft. An Inquiry into the Value of Work, 2009.). Suom./Transl. Johan L. Pii & Tuukka Tomperi. (Finnish translation of the book by Matthew B Crawford.)
(Tiedot kustantajan verkkosivulla / Information on publisher’s webpage)


ajatellaan_mark_pieni

Beate Børresen, Bo Malmhester & Tuukka Tomperi: Ajatellaan yhdessä. Taitavan ajattelun työkirja. 2011. (Thinking Together. Philosophical Practices for Thinking Skills.)
(Tiedot kustantajan verkkosivulla / Information publisher’s webpage)


vaittely_markkinointi

Leena Kurki & Tuukka Tomperi: Väittely opetusmenetelmänä. Kriittisen ajattelun, argumentaation ja retoriikan taidot käytännössä. 2011. (Teaching Through Debate. Critical Thinking, Argumentation and Rhetorics in Practice.)
(Tiedot kustantajan verkkosivulla / Information publisher’s webpage)


akateeminen-kysymys_kansi1

Tuukka Tomperi (toim.): Akateeminen kysymys? Yliopistolain kritiikki ja kiista uudesta yliopistosta. 2009. (Academic Question? Criticism of the University Act and the Debate on the Future of Universities.)
(Book’s weblog)


traaginen_elamantunto_kansi

Miguel de Unamuno: Traaginen elämäntunto ihmisissä ja kansoissa. 2009. Suom. Tapani Kilpeläinen. Jälkisanat Tuukka Tomperi. (Del pensamiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, 1913. Transl. Tapani Kilpeläinen. Extensive introductory essay by Tuukka Tomperi.)
(Tiedot kustantajan verkkosivulla / Information on publisher’s webpage)


sokrates_koulussa_kansi

Tuukka Tomperi & Hannu Juuso (toim.): Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa. 2008. (Socrates in School. Ways of Teaching Independent and Collective Thinking.)
(Tiedot kustantajan verkkosivulla / Information on publisher’s webpage)
Tuukka Tomperi: Kasvatus, pedagoginen filosofia ja filosofianopetus. (Introduction)


Dialog om individen och samhället_kansi

Tuukka Tomperi & Juhani Niemelä: Dialog 3. Individen och samhället. Övers. Joel Backström. (Tiedot kustantajan sivulla/Informationen på förlagets webbsida)


Dialog om kunskap och världsbild_kansi

Tuukka Tomperi, Sebastian Slotte & Titus Hjelm: Dialog 2. Kunskap och världsbild.
Övers. Viktor Paile. (Tiedot kustantajan sivulla/Informationen på förlagets webbsida)


Dialogi yksilöstä ja yhteisöistä_Aineisto_kansi(kopio)Tuukka Tomperi: Dialogi yksilöstä ja yhteisöistä. Yhteiskunnallisen opetuksen aineisto. Tammi 2005. (Useita painoksia.) Lataa pdf-tiedostona: Dialogi yksilöstä ja yhteisöistä. (Opettajan aineisto / Teachers’ guidebook.)


Dialogi tiedosta ja maailmankuvista_Aineisto_kansi(kopio)Tuukka Tomperi: Dialogi tiedosta ja maailmankuvista. Elämänkatsomustiedon ainedidaktiikkaa. 2003. (Useita painoksia.) Lataa pdf-tiedostona: Dialogi tiedosta ja maailmankuvista. (Opettajan opas / Teachers’ guidebook.)


Dialogi yksilöstä ja yhteisöistä

Tuukka Tomperi & Juhani Niemelä: Dialogi yksilöstä ja yhteisöistä. Tammi/WSOY Pro/SanomaWSOY/SanomaPro 2003-. (Useita painoksia.) (Dialogue on Individuals and Communities. Ethics/social studies/political philosophy textbook for high school.)


Dialogi tiedosta ja maailmankuvista

Tuukka Tomperi, Sebastian Slotte & Titus Hjelm: Dialogi tiedosta ja maailmankuvista. Tammi/WSOY Pro/SanomaWSOY/SanomaPro 2002-. (Useita painoksia.) (Dialogue on Knowledge and Worldviews. Ethics/theory of knowledge/cultural theory textbook for high school.)


***


ARTIKKELEITA / ARTICLES

(Some open access articles and essays, mainly in Finnish)
(Kaikki niin & näin -lehdessä julkaistut tekstini, joista alla on vain osa, löytyvät lehden verkkoarkistosta.)
Katso myös muita uudempia julkaisuja, esiintymisiä ja haastatteluita etusivulta.


Tomperi, Tuukka, Korhonen, Outi & Mielikäinen, Sampo (2024). Debate as a Pedagogical Practice: A Case Study from Finland on Teaching International Law. Journal of Legal Education 73 (1-2).
Tomperi, Tuukka (2023). Kasvatuksen tehtävä kasvatusfilosofien pohdittavana – Peruskysymysten ikuinen paluu. niin & näin 3/2023.
Helkala, Sonja, Jaakkola, Julia & Tomperi, Tuukka (2023). Democratic Disagreements. A Book Review of Lived Democracy in Education. Young Citizens’ Democratic Lives in Kindergarten, School and Higher Education. Democracy & Education 31 (1).
Tomperi, Tuukka & Veijola, Anna (2023). Reflektiivisyys ja ajattelun ajatteleminen lukiofilosofiassa. Metakognitiivisen mallin ainedidaktinen kokeilu. Kasvatus & Aika 1/2023.
Tomperi, Tuukka (2022). Salaliittoteoriat. Katsaus salaliittokertomusten vetovoimaan ja ideologiseen hyväksikäyttöön. niin & näin 4/2022 (verkko).
Kuusela, Hanna, Tomperi, Tuukka, Raipola, Juha, Kaleva, Veera, Poutanen, Mikko & Tervasmäki, Tuomas (2022). Säätiöyliopiston perustajien valta. Tapaus Teknologiateollisuus ja Tampereen yliopisto. Tiede & edistys 3/2022.
Tomperi, Tuukka (2022). Dialogisuuden ajankohtaisuus: kasvatuksen teoria ja pedagogisen filosofoinnin käytäntö. Teoksessa T. Tervasmäki ym. (toim.), Maailman tärkein tehtävä. Esseitä kasvatuksesta, vastuusta ja toivosta. Juhlakirja professori Veli-Matti Värrille. niin & näin 2022. Koko teos ladattavissa ilmaiseksi: Maailman tärkein tehtävä.
Helkala, Sonja & Tomperi, Tuukka (2022). Demokratiakasvatus, deliberatiivinen demokratia ja poliittiset tunteet. Politiikasta 2.6.2022.
Suoranta, Juha, Hjelt, Nina, Tomperi, Tuukka & Grant, Anna (2022). Reinventing Paulo Freire’s pedagogy in Finnish non-formal education: The case of life skills for all model. Educational Philosophy and Theory 54(13) (online 6.9.2021).
Poutanen, Mikko, Tomperi, Tuukka, Kuusela, Hanna, Kaleva, Veera & Tervasmäki, Tuomas (2022). From democracy to managerialism: Foundation universities as the embodiment of Finnish university policies. Journal of Education Policy 37(3) (online 12.11.2020).
Suoranta, Juha & Tomperi, Tuukka (2021). Freire na Finlândia: trajetórias da presença de Paulo Freire no norte global. Caminhos vol. 19, Especial: 100 Anos de Paulo Freire.
Helkala, Sonja & Tomperi, Tuukka (2021). Demokratiakasvatus rakentavan keskustelun tuolla puolen? Opetussuunnitelmat ja yhteiskuntaopin oppikirjat deliberatiivisen demokratiateorian kritiikin valossa. Kasvatus & Aika 15 (3-4).
Tomperi, Tuukka & Tuusvuori, Jarkko S. (2021). Kriittisestä ajattelusta opintiellä ja julkisuudessa. niin & näin 2/2021.
Kuusela, Hanna, Kaleva, Veera, Tomperi, Tuukka, Poutanen, Mikko & Tervasmäki, Tuomas (2021). Korkeakoulupolitiikan muuttuvat valtasuhteet Suomessa. Säätiöyliopiston synty ja kamppailu yliopistodemokratiasta. Politiikka 2/2021.
Suoranta, Juha & Tomperi, Tuukka (2021). Is there a Nordic Freire? The reception history of Freirian ideas in Finland. Journal for Critical Education Policy Studies 19(1).
Poutanen, Mikko, Tomperi, Tuukka, Kuusela, Hanna, Kaleva, Veera & Tervasmäki, Tuomas (2021). Säätiöyliopisto yliopistodemokratian kaventajana. Politiikasta 16.3.2021.
Tomperi, Tuukka (2020). Tieto, oppiminen, kriittinen ajattelu. Teoksessa Åsa Wikforss, Vaihtoehtoiset faktat. Aula.
Suoranta, Juha & Tomperi, Tuukka (2019). Freire en Finlandia: trayectorias de la presencia de Paulo Freire en el Norte global. Archivos de Ciencias de la Educación 13 (16), 2019.
Tomperi, Tuukka (2019). Avoin julkaiseminen ja kotimaisen tiedekustantamisen tulevaisuus. niin & näin 1/2019.
Tomperi, Tuukka & Belt, Jaakko (2019). Johdatukseksi sivistyksen ajattelemiseen. niin & näin 1/2019.
Tomperi, Tuukka (2019). Democratic dialogue and critical thinking. In Matti Rautiainen (ed.), Towards a Better Democracy. Council of Europe’s Competences for Democratic Culture in Education and Teaching. Department of Teacher Education, University of Jyväskylä.
Tomperi, Tuukka (2019). Matthew Lipman ja Ajattelu kasvatuksessa. Teoksessa Matthew Lipman, Ajattelu kasvatuksessa. EFS.
Tervasmäki, Tuomas & Tomperi, Tuukka (2018). Koulutuspolitiikan arvovalinnat ja suunta satavuotiaassa Suomessa. niin & näin 2/2018.
Heikkinen, Hannu & Tomperi, Tuukka (2018). Mitä pitäisi ajatella (suomen) kielestä (kasvatus)tieteessä? Kasvatus 2/2018.
Tomperi, Tuukka (2017). Francis Bacon ja Uusi Atlantis. Teoksessa M. Lahtinen (toim.), Matkoja utopiaan. Vastapaino.
Tomperi, Tuukka (2017). Kriittisen ajattelun opettaminen ja filosofia. niin & näin 4/2017.
Saarinen, Sirkku, Tomperi, Tuukka, Wallin, Anna & Eskola, Jari (2017). Muuttuuko yleissivistys? Yleissivistys kansalaisopistolaisten ja lukiolaisten kertomuksissa. Teoksessa J. Eskola, T. Mäenpää & A. Wallin (toim.), Eläytymismenetelmä 2017. Tampere University Press.
Tomperi, Tuukka (2016). So long, and thanks for all the fish – moraalikeskustelusta, poliittisesta kulttuurista ja delfiineistä. niin & näin 3/2016 (verkko).
Tomperi, Tuukka (2016). Lukiofilosofia, pedagoginen filosofointi ja aineenopettajan ammattitaito. niin & näin 1/2016.
Tomperi, Tuukka & Juuso, Hannu (2014). (Lasten) pedagoginen filosofia. Kasvatuksen historiallinen mahdollisuus. niin & näin 1/2014.
Tomperi, Tuukka (2013). Uskonto, kulttuuri, elämänkatsomus, filosofia. niin & näin 1/2013. Katsomusaineet-teemanumero.
Tomperi, Tuukka (2013). Opetuksen monet mallit ja suomalainen ratkaisu. niin & näin 1/2013. Katsomusaineet-teemanumero.
Tomperi, Tuukka (2012). Nuorten perhetausta ja politisoituminen Nuorisobarometrin valossa. Teoksessa S. Myllyniemi (toim.), Monipolvinen hyvinvointi. Nuorisobarometri 2012. Nuorisotutkimusseura & OKM:n nuorisoyksikkö, Helsinki.
Juuso, Hannu & Tomperi, Tuukka (2012). Filosofi i framtidens skola. I Birgit Schaffar (red.), Filosofins didaktik. Filosofiskambetraktelser om att lära sig tänka. Thales.
Tomperi, Tuukka (2011). Poliittinen sosialisaatio perheissä. Nuorisotutkimus 3/2011.
Tomperi, Tuukka (2011). Konkreettinen humanismi ja tekemisen taito. niin & näin 2/2011.
Tomperi, Tuukka (2010). Yhteisöllisyyden ja aikuiskasvatuksen dilemmat. Kasvatus & aika 4/2010.
Tomperi, Tuukka (2010). Antikristus elokuvissa. niin & näin 1/2010.
Tomperi, Tuukka (2009). Yliopistolaki taustoineen. Koulutuspoliittinen tarkastelu. Teoksessa. T. Tomperi (toim.), Akateeminen kysymys? Yliopistolain kritiikki ja kiista uudesta yliopistosta. Vastapaino.
Tomperi, Tuukka (2009). Miguel de Unamuno ja traaginen elämäntunto. Teoksessa Miguel de Unamuno, Traaginen elämäntunto. Suom. T. Kilpeläinen. niin & näin -kirjat.
Tomperi, Tuukka (2008). Kehittäminen ja kohtaaminen. Yliopisto-opetuksen ja rakkauden jäljillä. Teoksessa J. Eskola (toim.), Rakkaudesta pedagogiikkaan. Sinikka Viskarin juhlakirja. Tampereen yliopisto.
Tomperi, Tuukka (2008). Sparring partners. niin & näin 4/2008.
Salmenkivi, Eero, Elo, Pekka, Tomperi, Tuukka & Ahola-Luttila, Tuulia (2007). Elämänkatsomustiedon kehkeytyminen. Arto Kallioniemi ja Eero Salmenkivi (toim.), Katsomusaineiden kehittämishaasteita. Helsingin yliopisto.
Tomperi, Tuukka (2007). Oppiaine, tiedetausta, status: esimerkkeinä elämänkatsomustieto ja filosofia. Teoksessa J. Lavonen (toim.), Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys. Ainedidaktinen symposiumi 2006. Helsingin yliopisto.
Tomperi, Tuukka (2005). Paulo Freire ja Sorrettujen pedagogiikka. Teoksessa Paulo Freire, Sorrettujen pedagogiikka. Suom. Joel Kuortti. Toim. Tuukka Tomperi. Vastapaino.
Tomperi, Tuukka (2005). Valistava_oppiaine ja valistuksen kritiikki. Teoksessa S. Honkala & E. Salmenkivi (toim.), Hyvän opettamisen kaksi vuosikymmentä. Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry.
Suoranta, Juha, Tomperi, Tuukka & FitzSimmons, Robert (2005). Revolutionary Pedagogy in Media Culture. Reading the Techno-Capitalist Order of Education. In Gustavo Fischman, Peter McLaren, Heinz Sünker & Colin Lankshear (eds.), Critical Theories, Radical Pedagogies, and Global Conflicts. Rowman & Littlefield Publishers.
Tomperi, Tuukka (2005). Keskusteluyhteyttä rakentamassa. Konstruktivismi ja realismi. Aikuiskasvatus 3/2005.
Tomperi, Tuukka & Piattoeva, Nelli (2005). Demokraattisten juurten kasvattaminen. Teoksessa T. Kiilakoski, T. Tomperi & M. Vuorikoski (toim.), Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Vastapaino.
Tomperi, Tuukka (2004). Elämänkatsomustiedon tiedetaustasta. Teoksessa S. Ahonen & A. Siikaniva (toim.), Eurooppalainen ulottuvuus. Ainedidaktinen symposiumi 2004. Helsingin yliopisto.
Tomperi, Tuukka (2004). Quijote-meditaatioita: elämä, kulttuuri ja filosofia Ortega y Gassetilla. Synnyt/Origins – Taidekasvatuksen tieteenala 1/2004. (Nyk. Research in Arts and Education.)
Tomperi, Tuukka (2003). Deconstructing the Curriculum of philosophy. In Donna Trueit, William E. Doll Jr., Honguy Wang & William Pinar (eds.), The Internationalization of Curriculum Studies. Peter Lang.
Tomperi, Tuukka (2003). Elämänkatsomustiedon identiteetti opetussuunnitelmassa. Teoksessa P. Elo, K. Heinlahti & M. Kabata (toim.), Hyvän elämän katsomustieto. Rakennamme uutta opetussuunnitelmaa. Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry.
Tomperi, Tuukka (2002). Syyskuun 11. ja mitä sitten tapahtui tiedelehdistössä: fragmentteja teemasta ja variaatioista. niin & näin 4/2002, 68–93.
Suoranta, Juha & Tomperi, Tuukka (2002). From Gothenburg to Everywhere Bonfires of Revolutionary Learning. Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies 24(1-2).
Tomperi, Tuukka (2002). Filosofian ja elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmatyöstä. niin & näin 3/2002.
Tomperi, Tuukka (2002). Kasvu itsenäisyyteen maailmankulttuurissa. Teoksessa M. Lahtinen (toim.), Henkinen itsenäisyys. Eurooppalaisen filosofian seura.
Tomperi, Tuukka (2002). Talous: elämä ja tiede. niin & näin 2/2002.
Suoranta, Juha & Tomperi, Tuukka (2001). Aikuiskasvatus teknokapitalismin aikakaudella. Teoksessa P. Sallila & P. Kalli (toim.), Verkot ja teknologia. Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja. Kansanvalistusseura & Aikuiskasvatuksen tutkimusseura.
Suoranta, Juha & Tomperi, Tuukka (2001). On the Plasticity of Our Destiny – The Future of Humanity in a Post-human and Post-humanistic Age. In Ewa Rewers & Jacek Sójka (eds.), Man within Culture at the Treshold of the 21st Century. Studia kulturoznawcze. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
Tomperi, Tuukka (2001). Transhumanismi eli ihmisen ylittämisestä. Kommentteja keskusteluun ihmisen ja koneen suhteesta. niin & näin 1/2001.
Tomperi, Tuukka (2000). Filosofian oppijärjestys. niin & näin 2/2000.
Tomperi, Tuukka (2000). Sivistyksen toivo postmodernissa ajassa. Teoksessa Juha Suoranta, Sivistyksellisesti näkeväksi. TAJU, Tampereen yliopisto.
Tomperi, Tuukka (1999). Identiteetti ja etnisyys. niin & näin 4/1999.
Tomperi, Tuukka (1999). Renessanssihumanismin rehabilitaatiosta. Teoksessa M. Lahtinen (toim.), Rakkaudesta filosofiaan. TAJU, Tampereen yliopisto.