Kirjoja / Books


20_ajattelun_tyokalua_kansi.jpg
Philip Cam: 20 ajattelun työkalua. Opas tutkivan ajattelun opettamiseen. 2020. (Twenty Thinking Tools. Collaborative Inquiry for the Classroom, 2006.) Suom. Danika Harju, Vilma Kärkkäinen & Tuukka Tomperi. Toim. Tuukka Tomperi.
(Tiedot kustantajan verkkosivulla / Information on publisher’s webpage)

 


Ajattelu kasvatuksessa

Matthew Lipman: Ajattelu kasvatuksessa. Kasvatusfilosofinen johdatus ajattelun taitojen opettamiseen. 2019. (Thinking in Education, 2003.) Suom. Tapani Kilpeläinen. Toim. Tuukka Tomperi. (Johdanto/Introductory essay: Tuukka Tomperi.)
(Tiedot kustantajan verkkosivulla / Information in publisher’s webpage)

 


filosofianopetus-ja-pedagoginen-filosofia-etukansi
Tuukka Tomperi: Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia. Filosofia oppiaineena ja kasvatuksena. 2017. (Philosophy in Education: From School Subject to Pedagogical Practice)
(Tiedot kustantajan verkkosivulla / Information on publisher’s webpage)

 

 


Matkoja utopiaan

Campanella, Bacon, Hume: Matkoja utopiaan. 2002. Uudistettu laitos 2017. (Travels to Utopia. Translations and Introductions. Includes: Tommaso de Campanella: La città del sole; Francis Bacon: New Atlantis (introduction by Tuukka Tomperi); David Hume: Idea of a Perfect Commonwealth (translated by Petri Koikkalainen & Tuukka Tomperi).)
(Tiedot kustantajan verkkosivulla / Information on publisher’s webpage)


untitled

Tomi Kiilakoski, Tuukka Tomperi & Marjo Vuorikoski (toim.): Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. 2005. (2. laitos 2016.) (Whose Education? Critical Pedagogy and the Possibility of Educating Otherwise.)
Tuukka Tomperi & Nelli Piattoeva: Demokraattisten juurten kasvattaminen. (Growing Democratic Roots.)

 


Sorrettujen pedagogiikka_kansi

Paulo Freire: Sorrettujen pedagogiikka. 2005. 2. laitos 2016. (Translation of Paulo Freire: Pedagogia do oprimido. Transl. Joel Kuortti. Edited and Introduction by Tuukka Tomperi.)
(Tiedot kustantajan verkkosivulla / Information on publisher’s webpage)
Tuukka Tomperi: Paulo Freire ja Sorrettujen pedagogiikka. Johdanto 
*


Matthew B. Crawford: Elämän korjaajat. Kädentaitojen ja käytännöllisen ammattityön ylistys. 2012. (Shop Class as Soulcraft. An Inquiry into the Value of Work, 2009.). Suom./Transl. Johan L. Pii & Tuukka Tomperi. (Finnish translation of the book by Matthew B Crawford.)
(Tiedot kustantajan verkkosivulla / Information on publisher’s webpage)

 


ajatellaan_mark_pieni

Beate Børresen, Bo Malmhester & Tuukka Tomperi: Ajatellaan yhdessä. Taitavan ajattelun työkirja. 2011. (Thinking Together. Philosophical Practices for Thinking Skills.)
(Tiedot kustantajan verkkosivulla / Information publisher’s webpage)

 


vaittely_markkinointi

Leena Kurki & Tuukka Tomperi: Väittely opetusmenetelmänä. Kriittisen ajattelun, argumentaation ja retoriikan taidot käytännössä. 2011. (Teaching Through Debate. Critical Thinking, Argumentation and Rhetorics in Practice.)
(Tiedot kustantajan verkkosivulla / Information publisher’s webpage)

 


akateeminen-kysymys_kansi1

Tuukka Tomperi (toim.): Akateeminen kysymys? Yliopistolain kritiikki ja kiista uudesta yliopistosta. 2009. (Academic Question? Criticism of the University Act and the Debate on the Future of Universities.)
(Book’s weblog)

 

 


traaginen_elamantunto_kansi

Miguel de Unamuno: Traaginen elämäntunto ihmisissä ja kansoissa. 2009. Suom. Tapani Kilpeläinen. Jälkisanat Tuukka Tomperi. (Del pensamiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, 1913. Transl. Tapani Kilpeläinen. Extensive introductory essay by Tuukka Tomperi.)
(Tiedot kustantajan verkkosivulla / Information on publisher’s webpage)


sokrates_koulussa_kansi

Tuukka Tomperi & Hannu Juuso (toim.): Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa. 2008. (Socrates in School. Ways of Teaching Independent and Collective Thinking.)
(Tiedot kustantajan verkkosivulla / Information on publisher’s webpage)
Tuukka Tomperi: Kasvatus, pedagoginen filosofia ja filosofianopetus. (Introduction)

 


Dialogi yksilöstä ja yhteisöistä

Tuukka Tomperi & Juhani Niemelä: Dialogi yksilöstä ja yhteisöistä. 2003. (Useita painoksia.) (Dialogue on Individuals and Communities. Ethics/social studies/political philosophy textbook for high school.)
Lataa:Dialogi yksilöstä ja yhteisöistä – opettajan aineisto. 2005. (Teachers’ material)

 


Dialogi tiedosta ja maailmankuvista

Tuukka Tomperi, Sebastian Slotte & Titus Hjelm: Dialogi tiedosta ja maailmankuvista. 2002. (Useita painoksia.) (Dialogue on Knowledge and Worldviews. Ethics/theory of knowledge/cultural theory textbook for high school.)
Lataa:Dialogi tiedosta ja maailmankuvista – opettajan aineisto. 2003. (Teachers’ material)

 

 

*